KANCELARIA | WŁAŚCIWOŚĆ | LICYTACJE | WZORY WNIOSKÓW

Właściwość

"... Rewirem komorniczym jest obszar właściwości Sądu Rejonowego..." (art. 7.1)


"... Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomoœci stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego." (art. 8.5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji. Dz. U. Nr 133 poz. 882 z póź. zm.)


Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Nowym Sączu:

  • Miasto Nowy Sącz
  • Miasto i Gmina Stary Sącz
  • Miasto i Gmina Muszyna
  • Miasto i Gmina Krynica Zdrój
  • Miasto i Gmina Piwniczna Zdrój
  • Gminy: Chełmiec, Gródek n. Dunajcem, Kamionka Wielka, Korzenna, Łabowa, Łącko, Łososina Dolna, Nawojowa, Podegrodzie, Rytro.

 

Stosownie do art 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.Copyright © Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Maksymilian Szostek
Realizacja: Verakom